ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВЧИТЕЛІВ

вч


Вчителі мають право на

– захист професійної честі, гідності;– участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;– проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;– дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;– участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;– соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;– підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;– отримування пенсії, у тому числі, і за вислугу років.

Зобов’язані:
  • – виконувати Статут закладу освіти, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;– забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;– забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;– наставленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загально людської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості та інших доброчинностей;– виховувати повагу до батьків, жінок, культурно-національних, духовних, історичнихцінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;– готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок;– пПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВЧИТЕЛІВ…

08.12.2017 Автор Андрей Кущенко Опубліковано в: Освіта 0 Ком Посилання

Кiлькiсть переглядiв: 651

Коментарi

  • Julie Graham

    2018-03-13 18:40:28

    8qMXOoAkHJBq Addr http://5ubdw.com/#dt1LYZ82KHz-bot dt1LYZ82KHz, jQ07SxSrj , [url=http://1lzxt.com]wSY8wv5u[/url], [81kD2eMdNUyl](http://evfdk.com "81kD2eMdNUyl"), [http://hbpng.com cc7dKLE3t],...